Hakkımızda

ADS Atık Dönüşüm Sistemleri, 2008 yılında tehlikesiz atık geri kazanım alanında faaliyet göstermeye başlamış ve bu kapsamda İzmir’in Torbalı ilçesinde, “Tehlikesiz Çamur Geri Kazanım Tesisleri”nin ilkini kurmuştur. Konusunda ilk ve tek lisansa sahip olan tesisimizde bir yandan gıda, kâğıt, tütün vb. sanayi işletmelerinin arıtma çamurlarından örtü malzemesi üretilirken, diğer yandan organik atıklardan kompost ve biyoyakıt üretimi yapılmaktadır. “ADS Atık Dönüşüm Sistemleri” firması bünyesinde aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır: Yerinde bertaraf edilemeyen “Tehlikesiz Atıklar” için sanayicilere, belediyelere ve organize sanayi bölgelerine, “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi”mizde yönetmeliklere uygun bertaraf hizmetleri sunmak. Atık yönetimi konularında; belediyelere, organize sanayi bölgelerine ve endüstriyel işletmelere en uygun atık işleme yöntemleriyle çözümler sunmak. “Su Geri Kazanımı” ve “Atık Su Arıtımı” konularında sektördeki teknolojik yenilikleri yakından takip ederek anahtar teslimi tesis kurma ve revizyon hizmetleri sunmak.

Misyonumuz

İnsanların sağlıklarını artık olumsuz şekilde etkileyen atıkların insan sağlına zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün yapılması ve dünyada geri dönüşüm sektörünün en yaygın sektör olması için öncü bir görev yapmaktır. Gelecekte yeşillerin yok olması yerine doğal güzellikler olarak geçmiş günlere dönebilmek hedefi seçilerek bu yolda en başarılı hizmeti vermek daha çok çevre bilincinin sağlandığı bir şirket olmaktır.

Vizyonumuz         

Dünyada ve ülkemizde atık yaşanmayacak bir dünyanın oluşmasına engel olabilmek için geri dönüşüm ile öncü bir etki yaratmak ve bu değişimin başlangıcı olarak insani görevlerin en önemlisinin sorumluluğunu almak amacı ile geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak için yola çıkılmış ve dünyaya ilk katkıyı sağlamak hedeflenmiştir. Daha yeşil bir dünya bırakmak amacı ile hızla atıkların toplanılması ve kullanıma tekrar katılarak doğal kaynakların daha az kullanılması amacı ile ilerlenmektedir.